Bị cấm, đuông dừa Bến Tre vẫn bán ở vỉa hè Sài Gòn