Bệnh viện cưu mang người phụ nữ mắc bệnh tim không tiền chữa trị