Bên trong làng đình chiến liên Triều trước cuộc gặp Kim – Moon