Bằng Kiều, Trizzie lo lắng khi con trai đầu lòng đã 15 tuổi nhưng quá hiền lành