Bằng Kiều, Trizzie lo lắng khi con trai đầu lòng 15 tuổi nhưng quá hiền