Bãi đỗ xe nổi phủ xanh của chủ đầu tư CapitaLand – Hoàng Thành