Bác sĩ dùng chất nhuộm màu 'vẽ bản đồ' khối u ung thư để mổ cắt