Bác sĩ ba viện nhi phối hợp mổ tim cho một em bé ở Đồng Nai