Bắc Bộ mưa giông trong ngày nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương