Bà dành 5 giờ học tiếng Anh mỗi ngày để giao tiếp với cháu gái