Arsenal chiến thắng trong trận cầu toả sáng của Welbeck