Anh Đức ghi bàn, Bình Dương cắt đứt mạch thắng của Hà Nội