37 năm thất lạc, con tìm được cha đang hôn mê ở bệnh viện