24 năm làm việc cật lực của cha đẻ 'Thám tử lừng danh Conan'