150 USD mỗi m2 thuê mặt bằng bán lẻ ở trung tâm Sài Gòn